Mejeri

Efterfrågan på ekologiska, lokalproducerade och laktosfria livsmedel ökar.

Växande befolkning och ökande välstånd gör att marknaden för mejeriprodukter blir allt större. Samtidigt blir konsumenterna allt mer nogräknade och ställer allt högre krav. Dessutom vill allt fler ha ekologiskt och lokalt producerade livsmedel, gärna laktosfria eller med nya smaker. Att uppfylla dessa krav, på en marknad som blir allt tuffare, är helt avgörande för ett livsmedelsföretags framgång.

Flödet av den känsliga råvaran från mjölkbönderna är konstant – korna bestämmer vi inte över – så det finns inget utrymme för hinder och stockningar i produktionsprocessen. Det får helt enkelt inte förekomma några produktionsstopp som kan försämra den färdiga produktens smak och kvalitet. Det är inte bara själva produktionsprocessen som måste uppfylla dessa höga krav – utrustningen måste dessutom uppfylla höga krav på rengörbarhet och hygien.

Downloads

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Imprimir
   • Email

  As suas preferências :

  Contatos ABB para: Portugal

  db0003db004340 6ee863fed97764b5c125783300496cc2